čtvrtek 17. prosince 2015

Balijská tanečnice

Podle definice je tanec umělecká podoba neverbální komunikace, jehož posláním je zprostředkování citů, myšlenek a emocí převážně za doprovodu hudby.
Každý si samozřejmě vybaví druh tance, který je mu pohybově či etnicky nejbližší. V našich krajích se tedy těžko někomu pod pojmem krojovaná tanečnice vybaví "pokřivená" kráska s výrazným líčením v divadelním kostýmu, tančící za doprovodu gamelanového orchestru (mnohočetný mužský soubor hrající na různé bicí nástroje). Je to pro nás prostě stejná exotika, jako pro balijce tanečníci tančící Moravskou besedu.
Tradiční balijský tanec je samozřejmě spjat s hinduismem, a tak zpodobňuje příběhy z eposů nebo znázorňuje souboj mezi dobrem a zlem.
Mimiku, gesta a prohýbání těla, prstů na rukou a nohou do ne zcela přirozené polohy, se učí dívky od útlého mládí. 
hudebníci gamelanového orchestru


Žádné komentáře:

Okomentovat